Oprava poškozené Fügnerovy ulice – komunikace, Plaňany

Zadavatel/Investor:
M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Období:
01.10.2015 to 01.12.2015

Rekonstrukce místních komunikací
Poříčany – ul. Mírová

Zadavatel/Investor:
M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Období:
15.09.2015 to 15.11.2015

Rekonstrukce lesoparku Belveder

Zadavatel/Investor:
SWIETELSKY stavební s.r.o. Sokolovská 79/192, 186 00 Praha 8

Období:
28.04.2015 to 31.10.2015

Stavební úpravy Varšavské ulice II
Tábor

Zadavatel/Investor:
Město Tábor, Žižkovo nám. 2, Tábor, 390 15

Období:
29.09.2015 to 28.10.2015

Dokončení revitalizace zóny IPRM Tábor, 2015

Zadavatel/Investor:
M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Období:
14.07.2015 to 12.10.2015

Svatá Hora u Příbrami – opěrné stěny

Zadavatel/Investor:
RS Monolit s.r.o. K Samotám 752, Planá nad Lužnicí

Období:
10.08.2015 to 09.10.2015

III/24512 Břežany II, opěrná zeď
v km 1,46 vpravo

Zadavatel/Investor:
M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Období:
25.08.2015 to 30.09.2015

Rozšíření ZŠ Dolní Břežany
komunikace a sítě za Pivovarem,
u Pazderáku

Zadavatel/Investor:
Obec Dolní Břežany, 5.Května 78, 252 41 Dolní Břežany

Období:
01.04.2015 to 31.08.2015

Tábor – Křižíkovo náměstí, úpravy

Zadavatel/Investor:
Město Tábor, Žižkovo nám. 2, Tábor, 390 15

Období:
18.07.2015 to 16.08.2015

Rekonstrukce místních komunikací
v Lázních Toušen – II. etapa

Zadavatel/Investor:
M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Období:
17.04.2015 to 30.06.2015

Rekonstrukce a modernizace místních
komunikací  v obci Libeř

Zadavatel/Investor:
M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Období:
15.10.2014 to 23.04.2015

Spořilovská – Chodovská příprava území
pro umístění MPHS a 2.etapa MPHS

Zadavatel/Investor:
SWIETELSKY stavební s.r.o. Sokolovská 79/192, 186 00 Praha 8

Období:
01.03.2015 to 30.03.2015

Rekonstrukce ulic U Parku, Příčná,
Tovární a V Jezírku v Průhonicích

Zadavatel/Investor:
Obec Průhonice

Období:
01.08.2014 to 15.11.2014

Modernizace místní komunikace
ulice Keltská

Zadavatel/Investor:
Obec Dolní Břežany

Období:
19.05.2014 to 30.08.2014

Rekonstrukce komun. ul. Štěpná
vč. kanalizace DN 300 vodovodu

Zadavatel/Investor:
Město Neratovice

Období:
10.09.2013 to 21.11.2013

Úprava oplocené plochy u nádraží ČD v Táboře

Zadavatel/Investor:
Město Tábor

Období:
20.09.2013 to 10.11.2013

Pražské sídliště v Táboře
– VII. etapa regenerace.

Zadavatel/Investor:
COLAS a.s.

Období:
18.07.2013 to 04.11.2013

Oprava chodníku v Jesenského ulici

Zadavatel/Investor:
Město Tábor

Období:
20.08.2013 to 30.09.2013

Rekonstrukce chodníku v ulici Masarykova

Zadavatel/Investor:
Město Rudná

Období:
02.06.2013 to 12.09.2013

Stavební úpravy chodníků u silnice III/13711
v obci Bezděčín a Želeč

Zadavatel/Investor:
Obec Žleč

Období:
01.07.2013 to 25.08.2013

Rekonstrukce ul. Ořechová v Neratovicích, II. etapa

Zadavatel/Investor:
Město Neratovice

Období:
01.07.2013 to 07.08.2013

Tábor, Nový hřbitov – cestní síť, zádlažba komunikací – 2012.3

Zadavatel/Investor:
Město Tábor

Období:
25.04.2013 to 10.05.2013

Stavební úpravy chodníku v Helsinské ulici – 1. etapa

Zadavatel/Investor:
Město Tábor

Období:
10.10.2012 to 31.10.2012

VI. etapa regenerace Pražského sídliště v Táboře

Zadavatel/Investor:
DAICH spol. s r.o.

Období:
22.06.2012 to 10.09.2012

Komunikace a zpevněné plochy LIDL Českobrodská, Praha 10

Zadavatel/Investor:
Orystav spol. s.r.o.

Období:
01.05.2012 to 15.05.2012